Betaling

Ved acceptering af handelsbetingelserne bliver du automatisk videresendt til betalingen. Alle beløb nets er anført i danske kroner (DKK).

Da danseundervisning er momsfritaget, tillægges der ikke moms på beløbet. Henckell dans kan

ikke trække et større beløb, end der er købt ydelser for. Alle priser er inklusive Koda/Gramex afgifter.

Henckelldans er 100% privat drevet, uden nogen form for offentligt tilskud.

 

Regler for ind- og udmeldelse 

Alle indmeldelser er bindende for hele sæsonen. Dog kan udmeldelse finde sted, hvis særlig grund gør sig gældende,

og der foreligger en skriftlig udmeldelse eller mail til skolen senest 14 dage før den første i en måned, 

Ved opsigelse betales løbende måned + næste måned,

Man er selvfølgelig berettiget til at være med i elevundervisningen for den periode der er betalt for

Udmeldelse kan dog godt finde sted i løbet af den første måned. Denne måned regnes for en prøvemåned.

 

Ratebetaling

Du kan vælge at betale det fulde beløb for hele sæsonen i 1 rate (du sparer 10 %)

eller

Fordele betalingen for hele dansekurset over 10 rater.

 

Tilmeldings vilkår

Det er en forudsætning for medlemskabet af Henckell dans, at du tilmelder dig betaling via betalingskort,

Der modtages betaling fra flg. korttyper: Dankort, Visakort, Mastercard, som er godkendt af Henckell dans og Nets.

Ved tilmelding med ratebetaling godkender du, at henckell dans fremover må trække betaling af efterfølgende rater på din konto via dit betalingskort.

Når du tilmelder dig, accepterer du vores vilkår. 

Beløbet du skal betale for medlemskabet af Henckell dans trækkes automatisk via dit betalingskort.

Kvittering for betaling sendes pr. mail.

 

Forbehold

Henckell dans tager forbehold for evt. tastefejl, afgiftsændringer- og prisfejl mv. 

Såfremt der imod forventning er tilmeldt mindre end 8 elever på et hold - har danseskolen ikke pligt til at opretholde holdet og kan derfor lukke dette.

Henckell dans kan i løbet af sæsonen ændre og tilbyde andre instruktører og hold i forbindelse med pludselig opstået sygdom, turneringer, force majeure mv.

Henckell dans kan ikke holdes ansvarlig for hindringer eller begrænsninger af undervisningen, som ligger udenfor danseskolens kontrol. Såfremt dansehold og arrangementer må aflyses grundet bl.a. terror, naturkatastrofer, epidemier,

krig, snestorm, pandemier, er dette at betragte som force majeure, hvorved retten til erstatningsundervisning og/eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.

 

Formation/smallgroup 

Hvis man bliver udtaget til på en af danseskolens formationshold som kan være small group, Hip hjop, disco show, large produktion - national og international så forpligter danseren sig til hele sæsonen samt deltage ved alle de store

turneringer som er Sjællandsmesterskabet, Danmarksmesterskabet samt EM og/eller VM.

 

Aftalevilkår om ændringer som følge af COVID-19 situationen

”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning, eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt, at afvikle undervisningen indenfor de aftalte rammer og tidsterminer”.

 

Foto og video

Ved accept af handelsbetingelserne giver du Henckell dans lov til at bruge fotos samt video af dit barn til reklamebrug på instagram, facebook, mv.

Dog vil det være muligt at give besked når man møder op på sit hold at frabede sig - eller sit barn bliver fotograferet / filmet.

 

Ansvar 

Al træning hos Henckell dans foregår på eget ansvar

Garderobe mv. er på eget ansvar og Henckell dans kan således ikke holdes ansvarlig for evt. tyveri.