Betaling

Ved indmeldelsen betales for den første måned (prøvemåned). 

De resterende 4 rater betales i oktober, november, december og januar.

Efter aftale kan der betales månedsvis.

For turneringshold slutter sæsonen 10. juni 2017 

 

Dankort:                            Modtages ikke

Indmeldelsesgebyr:           Ingen

Danseskolens kontonr.:    4515 4515 29 88 00 (husk elevnavn og hold nr) 

Mobilepay-Må kun anvendes ned på danskolen #20309 (husk elevnavn og hold nr).                                

Sæsonlængde:                8 mdr. = 28 undervisningsgangejuni 2017/18

Går du på et formationshold skal du samtidig gå på et disco eller hip hop hold, og man må forvente udgifter til kosumer til diverse opvisninger og shows.

 

Vi er en 100% privatejet virksomhed og modtager derfor ingen form for offentlig tilskud.

Udmeldelse kan ske hvis en særlig grund gør sig gældende, og skal ske skriftligt senest 14 dage før den.

 

 

Rabatter

Søskende
Familie
Flerholdsrabat

Gratis lørdag-søndags træning.

 

Priser

1. mdr. Prøvemåned Herefter 4 rater aHel sæson - rabat
1 elev på 45 min. hold kr. 325,-kr. 565,-kr. 2470,-
1 elev på 60 minutters hold kr. 400,-kr. 700,-kr. 3040,-
Par og ægtepar kr. 610,-kr. 1065,-kr. 4635,-

Copyright © 2016, Henckell Dans.